Navigacija

TV Kikinda

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Kikinda
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću za televizijsku delatnost TELEVIZIJA KIKINDA, Kikinda
Broj dozvole 413/2009-14
Datum 21. maj 2121.
Matični broj 17220977
PIB 100473037
Sedište i adresa pravnog lica Svetosavska 43, Kikinda
Telefon 0230/402-600
Faks 0230/402-601
Elektronska pošta ivana.radojevic@tvrubin.rs, marketing@tvrubin.rs
Veb sajt www.tvrubin.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Ivana Radojević
Glavni i odgovorni urednik Jelena Crnogorac
Vlasnička struktura PMU 1.Ivana Radojević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Kikinda: Čoka, Kikinda, Nova Crnja, Novi Bečej, Zrenjanin, Žitište. Lokalno područje-L 150/Kikinda
Period važenja 10. jul 2009. — 10. jul 2025.
Back to top