Navigacija

Radio Medveđa 96,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Medveđa 96,5
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO MEDVEĐA d.o.o. Medveđa
Broj dozvole 418/2009-4
Datum 23. januar 2018.
Matični broj 17363751
PIB 101464410
Sedište i adresa pravnog lica Jablanička 63, Medveđa
Telefon 016/891-900
Faks 016/891-900
Elektronska pošta radiomedvedja@gmail.com
Veb sajt www.radiomedvedja.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Marija Božović
Glavni i odgovorni urednik Marija Božović
Vlasnička struktura PMU 1.Radio Medveđa doo Medveđa-89,00% 2.Goran Stojanović-3,63% 3.Marija Božović-3,74% 4.Miljan Stanković-3,63%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 26/Medveđa
Period važenja 10. jul 2009. — 10. jul 2025.
Back to top