Navigacija

Radio Tdi Central 89,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Tdi Central 89,1
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge MATRIX D, Čačak
Broj dozvole 446/2010-6
Datum 19. januar 2021.
Matični broj 17502808
PIB 102950875
Sedište i adresa pravnog lica Dr Dragiše Mišović 73/1, Čačak (adresa za prijem pošte Alekse Nenadovića 19-21) Beograd)
Telefon 032/376-845, 060/644-4781
Elektronska pošta marketingcacak@tdiradio.com
Veb sajt www.tdiradio.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Mila Tomić
Glavni i odgovorni urednik Mila Tomić
Vlasnička struktura PMU 1.Global media technology d.o.o., Beograd-51% 2.Miloš Krdžić-49%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Rr 29/Kraljevo, Čačak, Vrnjačka Banja
Period važenja 11. januar 2010. — 11. januar 2026.
Back to top