Navigacija

Radio Svilajnac 107,6

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Svilajnac 107,6
Naziv pružaoca medijske usluge Radio-televizija i produkcija SVILAJNAC d.o.o., Svilajnac
Broj dozvole 461/2010-6
Datum 29. jul 2021.
Matični broj 17030159
PIB 101470223
Sedište i adresa pravnog lica Bobovo bb, Svilajnac
Telefon 061/141-5665
Elektronska pošta radio-svilajnac@hotmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Miloš Jović
Glavni i odgovorni urednik Miloš Jović
Vlasnička struktura PMU 1.Miloš Jović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 276/Žabari
Period važenja 11. januar 2010. — 11. januar 2026.

Izrečene mere

Opomena

Radio Svilajnac 107,6

Radio-televizija i produkcija SVILAJNAC d.o.o., Svilajnac

05-1356/16/17-9 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top