Навигација

Радио Миг 107,3

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Радио Миг 107,3
Назив пружаоца медијске услуге Друштво за трговину, угоститељство и пословне услуге MIG EXTRA доо, Свилајнац
Број дозволе 478/2011-2
Датум 26. децембар 2018.
Матични број 17289608
ПИБ 101474366
Седиште и адреса правног лица Бобово бб, Свилајнац
Телефон 063/206-643
Електронска пошта goran-jovic@hotmail.com
Овлашћено лице за заступање Горан Јовић
Главни и одговорни уредник Горан Јовић
Власничка структура ПМУ 1.Горан Јовић-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Локално подручје-Лр 289/Рача
Период важења 16. мај 2011. — 16. мај 2027.