Навигација

ТВ Прешево

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) ТВ Прешево
Назив пружаоца медијске услуге Информативно јавно предузеће ПРЕШЕВО, Прешево
Број дозволе 480/2011-3
Датум 22. август 2017.
Матични број 20629428
ПИБ 106553941
Седиште и адреса правног лица Петнаестог новембра 90, Прешево
Телефон 017/668-291
Факс 017/668-291
Електронска пошта rtvpresheva@hotmail.com
Овлашћено лице за заступање Рамиз Мехмети в.д. директора
Главни и одговорни уредник Хасан Хасани
Власничка структура ПМУ 1.Општина Прешево-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Алотмент Бесна Кобила: Босилеград, Бујановац, Црна Трава, Прешево, Сурдулица, Трговиште, Владичин Хан, Врање. Локално подручје-Л 152/Прешево
Период важења 13. јун 2011. — 13. јун 2019.