Navigacija

Radio Bujanovac 91,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Bujanovac 91,2
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO-TELEVIZIJA BUJANOVAC d.o.o. Bujanovac
Broj dozvole 495/2011-6
Datum 19. septembar 2019.
Matični broj 17032917
PIB 100975655
Sedište i adresa pravnog lica Karađorđev trg bb, Bujanovac
Telefon 017/653-380
Faks 017/653-858
Elektronska pošta televizija_bujanovac@yahoo.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Avdirahim Nuhiji
Glavni i odgovorni urednik Zujleha Aliju
Vlasnička struktura PMU 1.Avdirahim Nuhiji-15% 2.Radomir Stanković-11,76% 3.Zoran Veličković-73,24%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije LINEARNO-TERESTRIČKO
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 281/Bujanovac
Period važenja 19. septembar 2011. — 19. septembar 2027.
Back to top