Navigacija

Radio Džuboks 102,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Džuboks 102,7
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje DOLOVAČKI DAR, Dolovo
Broj dozvole 539/2016
Datum 25. april 2016.
Matični broj 28152035
PIB 108641632
Sedište i adresa pravnog lica Fiskulturna bb, Dolovo
Telefon 063/818-7090, 063/893-2853
Elektronska pošta radiodzuboksfm@gmail.com
Veb sajt www.radiodzuboksfm.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Nenad Mitić
Glavni i odgovorni urednik Nenad Mitić
Vlasnička struktura PMU 1.Nenad Mitić 2.Zora Radić 3.Borislav Radić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 218/Dolovo
Period važenja 25. april 2016. — 25. april 2024.
Back to top