Навигација

ТВ Апатин

Пружалац кабловске, сателитске и ИПТВ медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) ТВ Апатин
Назив пружаоца медијске услуге Предузеће за производњу и дистрибуцију РТВ програма, трговину и услуге ТВ АПАТИН друштво са ограниченом одговорношћу, Апатин
Број дозволе К27-1
Датум 7. август 2018.
Матични број 20396385
ПИБ 105492559
Седиште и адреса правног лица Патефи Шандора 4, Апатин
Телефон 025/-781-200, 063/229-559
Факс 025/772-205
Електронска пошта tvapatin.popov@gmail.com
Веб сајт www.tvapatin.com
Овлашћено лице за заступање Славица Попов
Главни и одговорни уредник Славица Попов в.д.главног и одговорног уредника
Власничка структура ПМУ 1.Славица Попов-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-кабал, сателит и IPTV
Период важења 21. октобар 2011. — 21. октобар 2019.