Navigacija

Registar medijskih usluga

Tip pružaoca Broj dozvole Naziv pružaoca medijske usluge ▲
Kabl/Sat/IPTV K273

TV AS

Radio difuzno društvo RADIO-TELEVIZIJA AS d.o.o. Šabac

Kabl/Sat/IPTV K12
Dozvola prestala da važi

TV AS

PAVLOVIĆ-SJ d.o.o. Krepoljin

Terestrijalni 129/2008-3

TV AS

Radio difuzno društvo RADIO-TELEVIZIJA AS d.o.o. Šabac

Kabl/Sat/IPTV K245-6

TV B92

Radio difuzno preduzeće B92 društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Terestrijalni 2/2006-19

TV B92

Radio difuzno preduzeće B92 društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Kabl/Sat/IPTV K62-4

TV Banat

TV BANAT društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i emitovanje radio i televizijskog programa, Vršac

Terestrijalni 51/2007-10

TV Banat

TV BANAT društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i emitovanje radio i televizijskog programa, Vršac

Terestrijalni 88/2008
Dozvola prestala da važi

TV Banker

BANKER d.o.o. Niš

Terestrijalni 415/2009-3

TV Bap

RADIO TELEVIZIJA BAČKA PALANKA d.o.o. Bačka Palanka

Kabl/Sat/IPTV K224-1

TV Bačka

VTV d.o.o. Subotica

Terestrijalni 144/2008-2
Dozvola prestala da važi

TV Bačka

Javno preduzeće za infrmisanje VRBAS, Vrbas

Kabl/Sat/IPTV K95
Dozvola prestala da važi

TV BGD

TELEVIZIJA BGD d.o.o. Beograd

Terestrijalni 139/2008-1
Dozvola prestala da važi

TV Beseda

Eparhija bačka Srpske pravolsavne crkve, Novi Sad

Kabl/Sat/IPTV K198-1

TV Bečej

VTV d.o.o. Subotica

Kabl/Sat/IPTV K360-1

TV BK

Radiotelevizija BK TELECOM d.o.o. Beograd

Terestrijalni 79/2008-2
Dozvola prestala da važi

TV Blace

TELEVIZIJA BLACE d.o.o. Blace

Kabl/Sat/IPTV K64-2

TV Bor

ŠTAMPA, RADIO I FILM d.o.o. Bor

Terestrijalni 41/2007-10

TV Bor

ŠTAMPA, RADIO I FILM d.o.o. Bor

Terestrijalni 80/2008
Dozvola prestala da važi

TV Bosilegrad

Ustanova centar kulture BOSILEGRAD, Bosilegrad

Kabl/Sat/IPTV K400

TV Braničevo

BRANIČEVO MEDIJA CENTAR d.o.o. Petrovac

Kabl/Sat/IPTV K282-1

TV Brus

RADIO-TELEVIZIJA BRUS d.o.o. Brus

Terestrijalni 111/2008-7

TV Brus

RADIO-TELEVIZIJA BRUS d.o.o. Brus

Kabl/Sat/IPTV K274-1

TV Bujanovac

RADIO-TELEVIZIJA BUJANOVAC d.o.o. Bujanovac

Terestrijalni 81/2008-6

TV Bujanovac

RADIO-TELEVIZIJA BUJANOVAC d.o.o. Bujanovac

Terestrijalni 99/2008
Dozvola prestala da važi

TV VG4

RADIO TELEVIZIJA VG-4 d.o.o. Knjaževac

Back to top