Navigacija

Registar medijskih usluga

Tip pružaoca Broj dozvole ▼ Naziv pružaoca medijske usluge
Terestrijalni 9/2006-2
Dozvola prestala da važi

Radio Fokus

Holding kompanija INTERSPEED a.d. Beograd

Terestrijalni 8/2006-10

Radio S

Radiodifuzno privredno društvo RADIO S d.o.o., Beograd

Terestrijalni 7/2006-15

Radio S2

Privredno društvo za proizvodnju i emitovanje RTV programa INDEX d.o.o. Beograd

Terestrijalni 6/2006-17

Radio Play

PLAY RADIO d.o.o. Beograd

Terestrijalni 5/2006-16

Prva

PRVA TELEVIZIJA d.o.o., Beograd

Terestrijalni 4/2006-6

TV Pink

Preduzeće za informisanje i marketing PINK INTERNACIONAL COMPANY društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Terestrijalni 3-2/2006-8
Dozvola prestala da važi

Happy K. TV

Privredno društvo za radio i televizijske aktivnosti HAPPY K.TELEVIZIJA d.o.o. Beograd

Terestrijalni 3-1/2006-17

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

Terestrijalni 2/2006-19

TV B92

Radio difuzno preduzeće B92 društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Terestrijalni 1/2006-9
Dozvola prestala da važi

TV Avala

TV AVALA d.o.o. Beograd

Back to top