Navigacija

Registar medijskih usluga

* Pretraživaće se samo terestijalni pružaoci usluga
Tip pružaoca Broj dozvole ↓  Naziv pružaoca medijske usluge
Terestrijalni 43/2007-9-prestala da važi

TV Kanal 9

Doo TELEVIZIJA KANAL 9, Kragujevac

Kabl/Sat/IPTV K246-1

TV Kanal 9

Doo TELEVIZIJA KANAL 9, Kragujevac

Kanal 9kg