Navigacija

Zahtev za izdavanje odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev

Usluga na zahtev je medijska usluga, a programski sadržaji koji se putem nje objavljuju predstavljaju elektronski medij, što znači da ona ima obeležja kako medijske usluge, tako i (elektronskog) medija. Takvi sadržaji moraju biti urednički oblikovani i namenjeni javnoj distribuciji neodređenom broju korisnika putem mreže elektronskih komunikacija.

Usluga na zahtev se obezbeđuje radi praćenja programa u periodu koji odabere korisnik, na svoj zahtev, na osnovu kataloga programa.

Postupak izdavanja odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev kao i propisivanje obrasca zahteva za izdavanje odobrenja regulisan je Pravilnikom o postupku izdavanja odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev („Sl. glasnik RS“ br. 108/2016)

Popunjen obrazac zahteva potpisan od strane odgovornog lica za zastupanje sa prilozima poslati isključivo poštom na adresu Regulatornog tela za elektronske medije: Trg Nikole Pašića 5, 11103 Beograd

Back to top