Навигација

Опште обавезујућа упутства Савета РРА

Опште обавезујуће упутство о понашању емитера у вези са емитовањем програмских садржаја који могу да нашкоде физичком, менталном или моралном развоју малолетника („Службени гласник РС“, бр. 18/12) престало да важи ступањем на снагу Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга („Сл.гласник Републике Србије“ број 25/15)од 21. марта 2015. године.