Навигација

Огласна табла

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
"Службени гласник Републике Србије", бр.18/2016

Јавно достављање

Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.


Радио Ђердап а.д. Кладово-Радио Ђердап 08-2393/16/19-7

Регулаторно тело за електронске медије дана 24.јануара 2020. године објављује Обавештење Бр: 08-2393/16/19-7, Радио Ђердап а.д. Кладово-Радио Ђердап, јер достављање на други начин није било могуће.

TV Connect Media NB д.о.о. Нови Пазар 03-2336/19-2

Регулаторно тело за електронске медије дана 22.јануара 2020. године објављује Дозволу за пружање медијске услуге 527/215-5 Бр:03-2336/19-2 пружаоца TV Connect Media NB д.о.о. Нови Пазар-Connect TV, јер достављање на други начин није било могуће.

Зора Миладиновић 07-2124/19-3

Регулаторно тело за електронске медије дана 17.јануара 2020. године објављује Решење Бр: 07-2124/19-3, Зора Миладиновић, јер достављање на други начин није било могуће.

Јасмина Стојковић 07-2177/19-3

Регулаторно тело за електронске медије дана 15.јануара 2020. године објављује Решење Бр: 07-2177/19-3, Јасмина Стојковић, јер достављање на други начин није било могуће.

TV Connect Media NB д.о.о. Нови Пазар 03-2336/19-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 14.јануара 2020. године објављује Дозволу за пружање медијске услуге 527/215-5 Бр:03-2336/19-1 пружаоца TV Connect Media NB д.о.о. Нови Пазар-Connect TV, јер достављање на други начин није било могуће.

Панда радио д.о.о. Кањижа 03-2288/19

Регулаторно тело за електронске медије дана 14.јануара 2020. године објављује Дозволу за пружање медијске услуге 257/28-3 Бр:03-2288/19 пружаоца Панда радио д.о.о. Кањижа-Панда радио 103,5, јер достављање на други начин није било могуће.

Маја Нарић 07-2234/19-3

Регулаторно тело за електронске медије дана 14.јануара 2020. године објављује Решење Бр: 07-2234/19-3, Маја Нарић, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 16. јан 2020.

Центар д.о.о. Ваљево 05-966/17/19-13

Регулаторно тело за електронске медије дана 31.децембра 2019.године објављује Обавештење Бр: 05-966/17/19-13 Центар д.о.о. Ваљево-Радио Патак, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 16. јануара 2020.године.

уклоњено са огласне табле 16. јан 2020.

РТВ Царичин град д.о.о. Лебане 08-2419/16/19-24

Регулаторно тело за електронске медије дана 31.децембра 2019.године објављује Обавештење Бр: 08-2419/16/19-24 РТВ Царичин град д.о.о. Лебане-Радио Царичин град, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 16. јануара 2020.године.

уклоњено са огласне табле 13. јан 2020.

Оливера Кнежевић 07-2113/19-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 27.децембра 2019.године објављује Налог за уређење пријаве Бр: 07-2113/19-1 Оливера Кнежевић, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 13. јануара 2020.године.

уклоњено са огласне табле 13. јан 2020.

Драгана Кајтезовић 07-2076/19-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 27.децембра 2019.године објављује Налог за уређење пријаве Бр: 07-2076/19-1 Драгана Кајтезовић, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 13. јануара 2020.године.

уклоњено са огласне табле 13. јан 2020.

Снежана Пантелић 07-2118/19-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 27.децембра 2019.године објављује Налог за уређење пријаве Бр: 07-2118/19-1 Снежана Пантелић, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 13. јануара 2020.године.

уклоњено са огласне табле 13. јан 2020.

Драгана Јосифовић 07-2084/19-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 27.децембра 2019.године објављује Налог за уређење пријаве Бр: 07-2084/19-1 Драгана Јосифовић, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 13. јануара 2020.године.

уклоњено са огласне табле 13. јан 2020.

Марија Ђорић 07-2090/19-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 27.децембра 2019.године објављује Налог за уређење пријаве Бр: 07-2090/19-1 Марија Ђорић, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 13. јануара 2020.године.

уклоњено са огласне табле 13. јан 2020.

Информативно јавно предузеће Прешево, Прешево 05-643/16/17-9

Регулаторно тело за електронске медије дана 27.децембра 2019.године објављује Привремено решење Бр: 05-643/16/17-9 ИЈП Прешево, Прешево-Радио Прешево, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 13. јануара 2020.године.

 

уклоњено са огласне табле 20. нов 2019.

Телевизија Канал 9 д.о.о. Крагујевац бр. 05-1945/19

Регулаторно тело за електронске медије дана 05.новембра 2019.године објављује Налог за изјашњење и доставу документације Бр: 05-1945/19 Телевизија Канал 9 д.о.о. Крагујевац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 20. новембра 2019.године.

уклоњено са огласне табле 25. окт 2019.

Amari TV д.о.о. Београд 05-1367/19-4

Регулаторно тело за електронске медије дана 14.октобра 2019.године објављује Извод из регистра Бр: 05-1367/19-4 јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 21. окт 2019.

Southern Fest д.о.о. Београд Кр5-6/19-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 03.октобра 2019.године објављује решење Бр: Кр5-6/19-1 јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 30. авг 2019.

РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље бр.05-1286/19

Регулаторно тело за електронске медије дана 14.августа 2019.године објављује Налог за доставу уговора 05-1286/19 јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 19. авг 2019.

Телевизија Канал 9 д.о.о. Крагујевац бр.КН/246-1605/17/19-2

Регулаторно тело за електронске медије дана 02.августа 2019.године објављује Привремено решење Бр: КН/246-1605/17/19-2 Телевизија Канал 9 д.о.о. Крагујевац јер достављање на други начин није било могуће. Уклоњено са огласне табле дана 19.августа 201...

уклоњено са огласне табле 31. мај 2019.

ТВ Метрополис д.о.о. Београд бр.05-819/19

Регулаторно тело за електронске медије дана 15.маја 2019.године објављује Обавештење Бр: 05-819/19 ТВ Метрополис д.о.о. Београд јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 30. мај 2019.

SGFX Media д.о.о. Лазаревац бр.Лр 92-586/19

Регулаторно тело за електронске медије дана 14.маја 2019.године објављује решење Бр: Лр 95-586/19 SGFX Media д.о.о. Лазаревац јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 10. мај 2019.

Мегвајер д.о.о. Суботица бр.Лр 314-547/19-2

Регулаторно тело за електронске медије дана 25.априла 2019.године објављује решење Бр: Лр 314-547/19-2 јер достављање на други начин није било могуће.

Back to top