Навигација

122. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 122. редовној седници одржаној 8. јула 2013. године донео је следеће одлуке:

  • Изречена је мера опомене према емитеру Привредном друштву Радио телевизија Краљево и Ибарске новости д.о.о.  из Краљева, ул. Конарево 800Б – ТВ Краљево;
  • Дата је сагласност емитеру Jet company Д.О.О из Кикинде, ул. Михајла Пупина 11- ВК ТВ и ВК Радио на планирану промену власничке структуре.
  • Усвојен је приговор бр. 08-1984/12/13-3 од 19. марта 2013. године Привредног друштва „Радио телевизија Краљево и Ибарске новости“ д.о.о. из Краљева, ул. Конарево бр. 800б – Радио Краљево;
  • Дата је сагласност емитеру Друштво за радиотелевизијску делатност, маркетинг и консалтинг РТВ Центар  д.о.о, ул. Устаничка 64, Београд – Радио Центар на планирану промену власничке структуре.
Back to top