Навигација

179. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 179. ванредној седници одржаној 26. јула 2013. године донео је следеће одлуке:

  • дата је сагланост на промену власничке структуре емитера Регионална телевизија Ваљево плус д.о.о, Вука Караџића 54, Ваљево - ТВ Ваљево, тако што ће: Божидар Вулић из Земуна, ЈМБГ 2703976151133, са 100 % оснивачког капитала, пренети целокупан удео на Ремонт д.о.о, ул. Узун Миркова бб, Ваљево, матични број 07135858, након које промене власничка структура емитера Регионална телевизија Ваљево плус д.о.о., Вука Караџића 54, Ваљево - ТВ Ваљево, ће бити следећа: Ремонт д.о.о, ул. Узун Миркова бб, Ваљево, матични број 07135858, са 100% удела у капиталу,
  • дата је сагланост на промену власничке структуре емитера РДП „Б92“ а.д. – ТВ Б92, тако што ће Александар Васовић из Београда уговором о поклону пренети укупно 70 обичних акција емитера РДП „Б92“ а.д. Београд на „Б92 Труст“ д.о.о. Београд,
  • дата је сагласност на промену власничке структуре емитера Привредно друштво за радио и телевизијске активности Мостнет РТВ Д.О.О., ул. Југ Богданова 94, Прокупље - ТВ МОСТНЕТ, тако што ће:
    • Мелита Смиљанић из Барајева, ЈМБГ 1311969919949 са 50 % оснивачког капитала,
    • Верољуб Милетић из Приштине, ЈМБГ 3003966910003 са 50 % оснивачког капитала,
    пренети своје уделе на Удружење „Косово и Метохија мој дом“ из Прокупља, ул. Мике Младеновића бр. 23, матични број 28098006 након које промене власничка структура емитера Привреднг друштва за радио и телевизијске активности Мостнет РТВ Д.О.О., ул. Југ Богданова 94, Прокупље - ТВ МОСТНЕТ, ће бити следећа: Удружење „Косово и Метохија мој дом“ из Прокупља, ул. Мике Младеновића бр. 23, матични број 28098006, са 100% удела у капиталу.
Back to top