Навигација

127. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 127. редовној седници одржаној 3. октобра 2013. донео је следеће одлуке:
• Дата је сагласност емитеру Радио телевизија „Четири С“ д.о.о. из Бојника, ул. Стојана бр. бб – ТВ 4С, за промену власничке структуре;
• Издата је дозвола за емитовање радио програма на локалном подручју, радиодифузна област 4, оквирна жељена зона покривања – подручје општине Лр 305 (Лазаревац) подносиоцу пријаве Друштву за производњу, промет и услуге „GMC-Trade“ д.о.о. из Лазаревца, ул. Димитрија Туцовића бр. 1 – РАДИО ГЕМ;
• Издате су дозволе за кабловско емитовање телевизијских програма Предузеће за информисање и маркетинг „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ д.о.о. из Београда, ул.Незнаног јунака 1 – Pink 2, Pink 3, Pink & Roll, Pink Action, Pink Action 2, Pink Action 3, Pink Extra, Pink Family, Pink Folk, Pink Folk 2, Pink Film, Pink Fashion, Pink Zabava, Pink World, Pink Soap, Pink Reality, Pink Premium, Pink Plus, Pink Nostalgia и Pink Music путем кабловског оператора Радња за постављање електричних инсталација и одржавање телекомуникационе мреже „Sun com“ Ћирић Зоран пр, ул. Алексиначка 2, Ниш- Sun coм;
• Дата је сагласност на промену програмског елабората емитера Производно услужног предузећа Бис комерц д.о.о из Крагујевца, Кнеза Милоша 8 – Радио Бис;
• Дата је сагласност на промену програмског елабората емитера Д.о.о за производњу, трговину и услуге „Matrix D“ из Чачка, Радио ТДИ Централ;
• Дата је сагласност на промену програмског елабората емитера Балтазар д.о.о из Ниша - Радио 107,5 Mhz;
• Дата је сагласност на промену програмског елабората емитера Радио 5 Д.о.о за радиодифузију из Новог Сада – Радио 5.

Back to top