Навигација

129. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 129. редовној седници одржаној 29. октобра 2013. донео је следеће:

• Дата је сагласност на промену правне форме Агенције за маркетинг, емитовање и продукцију радио и ТВ програма „Мedia-press“ Дане Станојчић предузетник Врњачка Бања из Врњачке Бање, ул. Моравска 29 – КУЛТ РАДИО из правне форме предузетника у друштво са ограниченом одговорношћу;
• Донета је се одлука о расписивању Јавног конкурса за емитовање телевизијског и радио програма на регионалном и локалном нивоу.

Back to top