Навигација

191. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 191. ванредној седници одржаној 22. новембра 2013. године донео је следеће одлуке:
• одобрена је промена идентификационог знака емитера JASMINA SIMOVIĆ PR AGENCIJA ZA MARKETING „ MASTER CRAFT“ из Милићева Села, општина Пожега, ул. Милићево Село 157 – RADIO COOL 917 у „Кlik FМ 91,7 МHz“.
• одобрена је промена идентификационог знака Друштво за радиотелевизијску делатност, маркетинг и консалтинг РТВ Центар Д.О.О. из Београда, ул. Устаничка 64- Радио Центар у Први радио 96,2.
• издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање програма Предузећу за спољну и унутрашњу трговину на велико и мало еxпорт-импорт, маркетинг и комисионе услуге, угоститељство, саобраћај и туризам студио доо, ул.Милана Топлице 10, Лесковац – ТВ Студио путем кабловско дистрибутивног система Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд.
• издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање програма Preduzeće za informisanje i marketing PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o. – Pink Action 2 путем кабловско дистрибутивног система Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија“, РЈ „Пошта НЕТ“- ЈП ПТТ.
• одузета је дозвола за кабловско емитовање телевизијског програма Акционарског друштва „Тимочка телевизија и радио“, ул. Љубе Нешића 38, Зајечар – Бест телевизија, бр. K59/10 од 03. октобра 2012. године, пре истека времена на који је издата, сходно члану 61. став 1. тачка 1. Закона о радиодифузији.

Back to top