Навигација

133. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 133. редовној седници одржаној 31. јануара 2014. године донео је следеће одлуке:

  • Издато је саопштење поводом расписивања избора;
  • Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру “Радио Новости“ д.о.о. Трг Николе Пашића бр. 7, Београд – Радио Новости у складу са чланом 59 став 3 Закона о радиодифузији;
  • Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру „Trident media group“д.o.o. из Београда- Радио Tри у складу са чланом 59 став 3 Закона о радиодифузији;
  • Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру Радиодифузно предузеће „Б92“ а.д. Београд – ТВ Б92“ у складу са чланом 59 став 3 Закона о радиодифузији;
  • Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру Радиодифузно предузеће „Б92“ а.д. Београд – Радио Б92“ у складу са чланом 59 став 3 Закона о радиодифузији;
  • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање програма правном лицу: ЈП Радио Лесковац, ул. Масариков трг 7, Лесковац- Наша РТВЛ путем кабловско дистрибутивног система KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o., ул. Јурија Гагарина 206, Нови Београд;
  • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма емитера NOVA.RS TELEVISION д.о.о., Београд, Панчевачки пут 38в- НОВА.РС 2 путем кабловско дистрибутивног система Радња за телекомуникације „CHARLIE+“;
  • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма емитера NOVA.RS TELEVISION д.о.о., Београд, Панчевачки пут 38в- НОВА.РС 2 путем кабловско дистрибутивног система YU VIDEO SERVIS Zoran Marinković PR, Мајданпек;
  • Дата је сагласност за промену власничке структуре емитеру RADIO ACTIVE д.о.о из Бечеја, ул. Зелена улица бр. 30. – RADIO ACTIVE тако што ће власништво Орчик Шандора са 15,31 % удела у капиталу друштва наследити његов син Орчик Даниела ЈМБГ 0306982830119 из Бечеја па би након извршене промене, оснивачи емитера биће Омладинска задруга „Стари Бечеј“ из Бечеја са 13%, Радио 96.3 КФТ из Мађарске са 20,41%, Орчик Даниела из Бечеја са 15,31% и ПИК „Бечеј“ из Бечеја са 51,28% удела у капиталу друштва;
  • Утврђена је висина накнаде за чланове Управног одбора радиодифузних установа Србије и Војводине, на основу закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4780/2008 од 05.12.2008.год. који важи и у 2014.години.
Back to top