Навигација

137. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 137. редовној седници одржаној 01. априла 2014. године донео је следеће одлуке:

 • Изречена је мера опомене према емитеру Предузећу за производњу, трговину и услуге Context Д.О.О., ул. Хајдук Вељка бр. 1, Гроцка - Радио Пулс Гроцка због извршиних промена власничке структуре друштва без сагласности Савет РРА супротно одредби из члана 41 став 4 Закона о радиодифузији;
 • Усвојени су приговори број K-TВЛ 4080/13/14-1 од 20.01.2014. године подносиоца пријаве на Јавни конкурс RTV „AVAX“ д.о.о. из Лазаревца, ул. Воке Савића бр. 5, Лазаревац – ТВ AVAX и приговор број K-TВЛ 4080/13/14-2 од 20.01.2014. године подносиоца пријаве на Јавни конкурс Привредно друштвo „Кoлубара прес“ д.о.о, ул. Орашачка бр. 23, Лaзаревац - ТВ К РТЛ изјављенoм против решења издавању дозволе за емитовање програма број К-TВЛ 4080/13 од дана 07.08.2013. године. Издата је дозвола за емитовање телевизијског програма за локално подручје, радиодифузна област 4, оквирна жељена зона покривања-подручје општине Л 61 (Лазаревац) подносиоцу пријаве Привредног друштва за производњу, трговину и услуге „Kolubara press“ д.о.о. из Лазаревца, ул. Орашачка бр. 23 – TV „K“ RTL;
 • Одбијена је представка Мирославе Здравковић, Станоја Главаша 19, Ћуприја, против емитера ЈП Радио телевизија Ћуприја, Цара Лазара 3/2, Ћуприја због кршења предизборне тишине у емисији: "Ћуприја изнад свега" као неоснована;
 • Одбијена је представка Српске напредне странке, против Сурдуличке радио телевизије д.о.о. – Сурдуличка РТВ због кршења одредби Општег обавезујућег упутства емитерима радио и телевизијским станицама (емитерима) у предизборној кампањи као неоснована;
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма емитеру - Друштво за телекомуникације „HD-WIN“ д.о.о., Високог Стевана 38, Београд- Арена спорт 1, путем кабловско дистрибутивног система SRB Diгital d.o.o., Кеј 37. санџачке дивизије 29 А, Нови Пазар;
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма емитеру - "ТВ КАНАЛ УЛТРА"д.о.о., Браће Јерковић 117в, Београд- IQS Life, путем кабловско дистрибутивног система INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM;
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма емитеру - "ТВ КАНАЛ УЛТРА"д.о.о., Браће Јерковић 117в, Београд- МИНИ УЛТРА, путем кабловско дистрибутивног система INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM;
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма емитеру - Радио телевизија „Belle аmie“ д.о.о.,Трг Краља Милана 6-8, Ниш- TV Belle аmie, путем кабловско дистрибутивног система SRB Diгital d.o.o., Кеј 37. санџачке дивизије 29 А, Нови Пазар;
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма емитеру - Телевизија „Галаксија 32“ д.о.о. ул. Железничка бб, Чачак - ТВ ГАЛАКСИЈА 32, путем кабловско дистрибутивног система SRB Diгital d.o.o., Кеј 37. санџачке дивизије 29 А, Нови Пазар;
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма емитеру - Јавно предузеће Радио- телевизија Крагујевац, ул. Бранка Радичевића 9 - ТВ Крагујевац, путем кабловско дистрибутивног система SRB Diгital d.o.o., Кеј 37. санџачке дивизије 29 А, Нови Пазар;
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма емитеру - Јавно предузеће "Радио и телевизија Трстеник" са п.о. Књегиње Милице бб, Трстеник - ТВ Трстеник, путем кабловско дистрибутивног система SRB Diгital d.o.o., Кеј 37. санџачке дивизије 29 А, Нови Пазар;
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма емитеру - "ТВ КАНАЛ УЛТРА"д.о.о., Браће Јерковић 117в, Београд- УЛТРА, путем кабловско дистрибутивног система INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM;
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма емитеру - Društvo za medijsku, izdavačku, propaгandnu delatnost i marketinг SOS KANAL d.o.o., ул. Требињска 7, Београд- SOS KANAL, путем кабловско дистрибутивног система ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ БЕОГРИД ДОО, Нехруова 82а, Београд;
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма емитеру - ТВ КАНАЛ УЛТРА"д.о.о., Браће Јерковић 117в, Београд- УЛТРА, путем кабловско дистрибутивног система ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ БЕОГРИД ДОО, Нехруова 82а, Београд;
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма емитеру - "ТВ КАНАЛ УЛТРА"д.о.о., Браће Јерковић 117в, Београд- IQS Life, путем кабловско дистрибутивног система ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ БЕОГРИД ДОО, Нехруова 82а, Београд;
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма емитеру - Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable network“ д.о.о.- огранак KCN Music, ул. Арсенија Чарнојевића 60г, Београд - TV K::CN Music 2, путем кабловско дистрибутивног система ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ БЕОГРИД ДОО, Нехруова 82а, Београд;
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма емитеру - "ТВ КАНАЛ УЛТРА"д.о.о., Браће Јерковић 117в, Београд- МИНИ УЛТРА, путем кабловско дистрибутивног система ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ БЕОГРИД ДОО, Нехруова 82а, Београд;
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма емитеру - Grand production d.o.o., ул. Данила Лекића 31, локал 15, Нови Београд- Гранд народна телевизија, Društvo za telekomunikacije JET TV d.o.o., ул. Краљице Марије 1, Шабац;
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма емитеру - Grand production d.o.o., ул. Данила Лекића 31, локал 15, Нови Београд- Гранд народна телевизија, путем кабловско дистрибутивног система DOO KNIGHT DEVELOPEMENT SUPPORT Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, Булевар ослобођења 20, Нови Сад;
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма емитеру - Grand production d.o.o., ул. Данила Лекића 31, локал 15, Нови Београд- Гранд народна телевизија, путем кабловско дистрибутивног система Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o. ул.Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд;
 • Одузета је дозвола пре истека времена на које је издата емитеру „БЕОЦЕДИП“ д.о.о. из Београда-Врачар, ул. Алексе Ненадовића бр. 19-21 – РАДИО СТАРИ РАС, због постојања разлога из члана 61. став 1. тачка 9) Закона о радиодифузији;
 • Дата је сагласност за промену власничке структуре Агенције за маркетинг, емитовање и продукцију радио и ТВ програма „Мedia-press“ д.о.о. из Врњачке Бање, ул. Моравска 29 – КУЛТ РАДИО;
 • Дата је сагласност за промену власничке структуре Привредног друштва за производњу и емитовање РТВ програма „INDEX“ д.о.о. из Београда, ул. Шумадијски трг 6а - RADIO INDEX.
Back to top