Навигација

226. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 226. ванредној седници одржаној 28. априла 2015. године донео је следеће одлуке:

 • Право на приступ првом мултиплексу у зони расподеле Чот - Венац за мрежу ЈП „Емисиона техника и везе“ имају пружаоци медијских услуга (имаоци дозвола за емитовање телевизијског програма) на подручју целе Републике Србије:
 1. Предузеће за информисање и маркетинг „Pink international company“ д.о.о, Београд, Незнаног јунака 1 -  ТВ Пинк;
 2. Радио дифузно предузеће „Б92“ А.Д. Београд, Аутопут  22- ТВ Б92,
 3. Прва телевизија Д.О.О., Београд. Аутопут 22- ТВ Прва и
 4. Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О., Београд, Александра Дупчека 14 - Национална Happy TV и Привредно друштво за радио и телевизијске активности Happy K. телевизија Д.О.О., Београд, Александра Дупчека 14 - Happy K.
 • Право на приступ другом мултиплексу у зони расподеле Чот-Венац за мрежу ЈП „Емисиона техника и везе“ имају пружаоци медијских услуга (имаоци дозвола за емитовање телевизијског програма) на подручју региона и локалном подручју- радиодифузна област 9:
 1. „РТВ Панонија“ д.о.о. за емитовање радио и ТВ програма из Новог Сада, ул. Арсе Теодоровића бр.5 - ТВ Панонија (ималац дозволе за емитовање програма на подручју региона - радиодифузна област 9, Р25 );
 2. „ТВ Мост“ д.о.о.  за информативну издавачку делатност из Новог Сада, ул. Арсе Теодоровића бр.5 - ТВ Мост ( ималац дозволе за емитовање програма на  подручју региона - радиодифузна област 9, Р26);
 3. Сремска телевизија д.о.о. из Шида, ул. Златка Шнајдера бр. 2 - ТВ Сремска  (ималац дозволе за емитовање програма на подручју региона - радиодифузна област 9, Р28);
 4. „Телевизија Петровец“ д.о.о. из Бачког Петровца, Индустријска зона бб - ТВ Петровец (ималац дозволе за емитовање програма на локалном подручју - радиодифузна област 9, Л136);
 5. Јавно предузеће градски информативни центар Аполо из Новог Сада, Трг Слободе 3/III – Новосадска ТВ (ималац дозволе за емитовање програма на локалном подручју - радиодифузна област 9, Л141);
 6. Д.о.о. За информисање и издавачку делатност „Медија центар“ из Оџака, ул. Видовданска бр. 12а - ТВ Канал 25 (ималац дозволе за емитовање програма на локалном подручју - радиодифузна област 9, Л143);
 7. Јавно предузеће за информисање „Врбас“ из Врбаса, ул. Маршала Тита бр.105 – ТВ Бачка (ималац дозволе за емитовање програма на локалном подручју - радиодифузна област 9, Л148);
 8. „РТД“ д.о.о.предузеће за производњу и услуге из Новог Сада, ул. Милана Симина бр.16 - ТВ Делта (ималац дозволе за емитовање програма на локалном подручју - радиодифузна област 9, Л138 – time shering ) и Фондација Мозаик из Новог Сада, ул. Војводе Мишића бр. 1/II - ТВ Мозаик (ималац дозволе за емитовање програма на локалном подручју - радиодифузна област 9, Л138– time shering);
 9. „Канал 9“ д.о.о.за маркетинг, радио и телевизију из Новог Сада, ул. Димитрија Бугарског бр. 12а – ТВ К9 (ималац дозволе за емитовање програма на локалном подручју - радиодифузна област 9, Л139);
 10. Јавно предузеће за радио телевизијску делатност „Телевизија Бачка Паланка“ из Бачке Паланке, ул. Жарка Зрењанина бр.74/2- ТВ БАП (ималац дозволе за емитовање програма на локалном подручју - радиодифузна област 9, Л134);
 11. МТС-Моја ТВ станица д.о.о. из Београда, Исмета Мујезиновића бр. 20/23 – TV MTS 3 (ималац дозволе за емитовање програма на локалном подручју - радиодифузна област 9, Л142);
 •  ЈП „Емисиона техника и везе“ дужно је да приликом дистрибуције медијских садржаја у мрежи зоне расподеле Чот-Венац поштује следећу логичку нумерацију канала: 

 1. Јавна медијска установа “Радио-телевизија Србије“ -  РТС 1;
 2. Јавна медијска установа “Радио-телевизија Србије“ - РТС 2;
 3. Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о, Београд, Незнаног јунака 1 -  ТВ Пинк;
 4. Радио дифузно предузеће Б92 А.Д. Београд, Аутопут 22- ТВ Б92;
 5. Прва телевизија Д.О.О., Београд. Аутопут 22- ТВ Прва и
 6. Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О., Београд, Александра Дупчека 14- Национална Happy TV и Привредно друштво за радио и телевизијске активности Happy K. телевизија Д.О.О., Београд, Александра Дуппчека 14- Happy K;
 7. Јавна медијска установа „Радио телевизија Воводине“ - РТВ 1;
 8. Јавна медијска установа „Радио телевизија Воводине“ - РТВ 2;
 9. „РТВ Панонија“ д.о.о. за емитовање радио и ТВ програма из Новог Сада, ул. Арсе Теодоровића бр.5 - ТВ Панонија
 10. „ТВ Мост“ д.о.о.  за информативну издавачку делатност из Новог Сада, ул. Арсе Теодоровића бр.5 - ТВ Мост
 11. Сремска телевизија д.о.о. из Шида, ул. Златка Шнајдера бр. 2- ТВ Сремска 
 12. „Телевизија Петровец“ д.о.о. из Бачког Петровца, Индустријска зона бб - ТВ Петровец;
 13. Јавно предузеће градски информативни центар Аполо из Новог Сада, Трг Слободе 3/III – Новосадска ТВ
 14. Д.о.о. За информисање и издавачку делатност „Медија центар“ из Оџака, ул. Видовданска бр. 12а - ТВ Канал 25
 15. Јавно предузеће за информисање „Врбас“ из Врбаса, ул. Маршала Тита бр.105 – ТВ Бачка
 16. „РТД“ д.о.о.предузеће за производњу и услуге из Новог Сада, ул. Милана Симина бр.16 - ТВ Делта  и Фондација Мозаик из Новог Сада, ул. Војводе Мишића бр. 1/II - ТВ Мозаик;
 17. „Канал 9“ д.о.о.за маркетинг, радио и телевизију из Новог Сада, ул. Димитрија Бугарског бр. 12а – ТВ К9;
 18. Јавно предузеће за радио телевизијску делатност „Телевизија Бачка Паланка“ из Бачке Паланке, ул. Жарка Зрењанина бр.74/2- ТВ БАП ;
 19. МТС-Моја ТВ станица д.о.о. из Београда, Исмета Мујезиновића бр. 20/23 – TV MTS 3
 • Усваја се Правилник о изменама и допунама правилникa о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака Републичке радиодифузне агенције и усвајају се измене Колективног уговора код послодавца Регулаторног тела за електронске медије.
 • Савет РЕМ разматрао је молбу Сектретаријата за културу града Београда за емитовање противно-образовних спотова и донео одлуку да се Секретаријату за културу упути допис следеће садржине:

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној _____________године, разматрао је Вашу молбу и утврдио следеће:

Одредбе члана 67. ст. 10 и 11 не примењују се на најаве садржаја у сопственом програму, као и на споредне производе непосредно произишле из тих програма, најаве спонзорства и пласман производа, као и на сопштења од јавног интереса и позиве на добротворне акције чије се услуге не наплаћују.

Савет Регулаторног тела за електронске медије сматра да су наведени промотивни спотови Секретаријата за културу града Београда од јавног интереса због чега његово емитовање не би требало да се урачуна у укупно време трајања телевзијског оглашавања и телевизијске продаје, уколико се оно врши без накнаде.

Наведене спотове потребно је емитовати ван блокова намењених другим огласним порукама, да исти не би приликом надзора над програмом пружаоца медијске услуге омашком били урачунати у укупно време трајања оглашавања, као и ради прегледности емитованог програма.

 

Одлука Савета Регулаторног тела за електронске медије, односи се само на спотове који су садржани у аудиовизуелним материјалима приложеним уз молбу.

 

Напомињемо, да је потребно да Ви обавестите пружаоце медијских услуга о датој сагласности Савета Регулатроног тела за електронске медије за емитовање спотова и да им доставите аудиовизуелни материјал који ће бити емитован.

 

 • Савет РЕМ разматрао је молбу  Коморе извршитеља за емитовање телевизијског спота некомерцијалног карактера о извршитељима и донео одлуку да се Комори извршитеља упути допис следеће садржине:

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној _____________године, разматрао је Вашу молбу и утврдио следеће:

Одредбе члана 67. ст. 10 и 11 не примењују се на најаве садржаја у сопственом програму, као и на споредне производе непосредно произишле из тих програма, најаве спонзорства и пласман производа, као и на сопштења од јавног интереса и позиве на добротворне акције чије се услуге не наплаћују.

Савет Регулаторног тела за електронске медије сматра да је наведени промотивни спот Коморе извршитеља од јавног интереса због чега његово емитовање не би требало да се урачуна у укупно време трајања телевзијског оглашавања и телевизијске продаје, уколико се оно врши без накнаде.

Наведене спотове потребно је емитовати ван блокова намењених другим огласним порукама, да исти не би приликом надзора над програмом пружаоца медијске услуге омашком били урачунати у укупно време трајања оглашавања, као и ради прегледности емитованог програма.

 

Одлука Савета Регулаторног тела за електронске медије, односи се само на спотове који су садржани у аудиовизуелним материјалима приложеним уз Вашу молбу.

 

Напомињемо, да је потребно да Ви обавестите пружаоце медијских услуга о датој сагласности Савета Регулатроног тела за електронске медије за емитовање спотова и да им доставите аудиовизуелни материјал који ће бити емитован.

 • Савет РЕМ разматрао је молбу Јавне медијске установе „Радио телевизија Србије“ за емитовање промотивног спота којим ће бити најављен хуманитарни концерт музичког уметника Слободана Тркуље и донео одлуку да се Јавној медијској установи „Радио телевизија Србије“ упути допис следеће садржине:

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној _____________године, разматрао је Вашу молбу и утврдио следеће:

Одредбе члана 67. ст. 10 и 11 не примењују се на најаве садржаја у сопственом програму, као и на споредне производе непосредно произишле из тих програма, најаве спонзорства и пласман производа, као и на сопштења од јавног интереса и позиве на добротворне акције чије се услуге не наплаћују.

Савет Регулаторног тела за електронске медије сматра да је наведени промотивни спот којим се најављује хуманитарни концерт Балканополиса и Слободана Тркуље позив на добротворну акцију због чега његово емитовање не би требало да се урачуна у укупно време трајања телевизијског оглашавања и телевизијске продаје, уколико се оно врши без накнаде.

Наведене спотове потребно је да емитујете ван блокова намењених другим огласним порукама, да исти не би приликом надзора над Вашим програмом омашком били урачунати у укупно време трајања оглашавања, као и ради прегледности емитованог програма.

 

Одлука Савета Регулаторног тела за електронске медије, односи се на спот који су садржан у аудиовизуелном материјалу приложеном уз молбу.

 

 

 

Back to top