Навигација

Саопштење Савета о иницијативи за потписивање протокола о сарадњи

Савет Републичке радиодифузне агенције донео је одлуку да се приступи изради и потписивању Протокола о сарадњи са Комисијом за заштиту конкуренције и Комисијом за хартије од вредности у циљу ефикасније контроле података који се односе на могуће случајеве недозвољене медијске концентрације.

Савет очекује да ће формализовањем сарадње са ове две комисије доћи до ефикасније размене знања, искустава, техничких и кадровских капацитета.

Ову иницијативу Савет је покренуо због законских ограничења у поступању Савета када је реч о неопходности провере индиција које указују на могућу недозвољену медијску концентрацију.

У Београду,

5. септембра 2012. године

Савет РРА

Back to top