Навигација

Објављен Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса у Службеном гласнику РС

Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса објављен је дана 08.03.2019. године у Службеном гласнику РС, бр. 15.

Рок за подношење пријаве на Јавни конкурс је до дана 07. маja 2019. године.

 

Изјава

Образац ПЈК