Навигација

Архива вести и саопштења


ЕРГА значајна у транспоновању ревидиране Директиве

ЕРГА значајна у транспоновању ревидиране Директиве

Групa европских регулатора за аудиовизуелне медијске услуге (ЕРГА) која окупља високе представнике националних независних регулаторних тела у области аудиовизуелних медијских услуга одржала је дана 20. јуна 2019. године у Братислави, 11. састанак ЕРГА.

Анализа извештавања о насиљу над женама представљена у Барселони

Анализа извештавања о насиљу над женама представљена у Барселони

Представнице Регулаторног тела за електронске медије су данас у Барселони учествовале на састанку Групе за родну равноправност Медитеранске мреже регулаторних тела, где су представиле резултате Анализе извештавања о насиљу над женама (РТС 1 и ТВ Прва).

Покренута два поступка против ТВ Пинк

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници одржаној 13.06.2019. године донео одлуку о покретању два поступка за изрицање мера против ТВ Пинк због садржаја приказаних у емисијама "Задруга" и "Амиџи шоу".

Утврђена листа подносилаца пријава на Jавни конкурс чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној дана 11. јуна 2019. године, утврдио је Листу подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року.

Кампања о повећању доступности програмског садржаја  особама са инвалидитетом

Кампања о повећању доступности програмског садржаја особама са инвалидитетом

Регулаторно тело за електронске медије почело је данас кампању промоције повећавања доступности програмског садржаја особама са инвалидитетом посетом „Удружењу за помоћ особама са сметњама у развоју Стари град – Живимо заједно“.

 

Представљена публикација о медијској писмености на ЕПРА састанку

Представљена публикација о медијској писмености на ЕПРА састанку

Представници Регулаторног тела за електронске медије представили су у Сарајеву на састанку Европске платформе регулаторних тела (ЕПРА) публикацију о медијској писмености „Регулаторна тела за електронске медије и медијска писменост“.

Састанак о медијској писмености

Представници Регулаторног тела за електронске медије присуствовали су састанку о медијској писмености у Сарајеву, на којем су представљена искуства и праксе у истраживању ове области.

Саопштење Савета РЕМ: Опростиће ти Ђура што те тукао

Не постоји довољно циничан начин, осим овог наслова, да се објасни све што су урадили ЦИНС, НУНС и дневни лист Данас у последњих неколико дана, све покушавајући да одбране неодбрањиво – чињеницу да је ЦИНС објавио лажну вест, са лажним извештајем струч...

Савет РЕМ-а други пут одговорио ЦИНС-у — паметном једном довољно!

Поштована господо из ЦИНС-а, Ви сте управо успели да кажете да је разлог објављивања фалсификованог извештаја то што вам нисмо одговарали на питања???!!! Интересантан приступ, за који, такође, заслужујете награду. Ко вам не одговори на питање, ви му...

Савет РЕМ-а одговорио на наводе ЦИНС-а

Савет Регулаторног тела за електронске медије апсолутно дели вашу забринутост за госпођу Тамару Скроза, њено здравље и здравље њене породице, којом сте и почели текст: “Савет РЕМ игнорисао налазе својих служби да оправда Пинк и Студио Б”.

СББ не испуњава обавезе – утврдио РЕМ

Након утврђених чињеница о непоштовању „Обавезујућих критеријума за ближе утврђивање  логичке нумерације канала“ од стане СББ-a, Савет РЕМ-а је дана 2. априла 2019. године донео одлуку о прослеђивању извештаја РАТЕЛ-у, у склaду са чланом 100 став 14 За...

Регулатор нема законска овлашћења за поступање према CARGO Technologies

Министарство трговине, туризма и телекомуникација је Регулатору доставило решење којим је забрањено привредном друштву „CARGO Technologies“ да врши оглашавање. Регулатор је утврдио да наведено привредно друштво није уписано као пружалац медијских ус...

Одлука Савета да СББ врати распоред канала

Савет Регулаторног тела за електронске медије је данас на седници донео одлуку којом је упозорио СББ да је неопходно да одмах врати пређашње стање у распореду канала (логичка нумерација). СББ-у је упућен допис да је потребно да поштује све законске ...

Савет поднео захтев за покретање прекршајног поступка против СББ-а

Због извршене промене распореда програма којом је програм РТС-а померен иза страних канала у понуди СББ-а, Савет Регулатора је данас на седници поднео захтев за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду против наведеног оператора због п...

Јавни конкурс за једног члана УО ЈМУ РТС

Рeгулaтoрнo тeлo зa eлeктрoнскe мeдиje рaсписaлo je Јaвни кoнкурс зa прeдлaгaњe кaндидaтa зa jeднoг члaнa УO JMУ Рaдиo – тeлeвизиja Србиje (РTС). Jaвни кoнкурс je oбjaвљeн у Сл. глaснику РС брoj 18/19 oд 15.03.2019. гoдинe. Рок за подношење пријава ...

Листа издатих дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса

На 205. редовној седници Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржаној дана 13. марта 2019. године, донета је одлука о издавању дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног...

Back to top