Навигација

Архива вести и саопштења


Поднети Захтеви за покретање прекршајног поступка за месец октобар 2020. године

Регулаторно тело за електронске медије је, на основу одлуке Савета дана 15. јануара 2021. године поднело Захтеве за покретање прекршајног поступка против Б92 а.д. Београд - ТВ Б92, Прве телевизије д.о.о. Београд - ТВ Прва, Happy TV  д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TVPink internacional company д.о.о., Београд - ТВ Пинк, за месец октобар 2020. године

Оливера Зекић изабрана за председницу Савета РЕМ-а

На седници Савета Регулаторног тела за електронске медије одржаној 21. децембра 2020. године, Оливера Зекић изабрана је за председницу овог тела.

Одлуком Скупштине Републике Србије Оливера Зекић изабрана је 17. децембра 2020. године за чланицу Савета РЕМ-а и ово је њен други мандат који започиње избором за председницу Савета.

На истој седници, за заменика председнице Савета изабран је досадашњи заменик председника Горан Петровић.

Поднети Захтеви за покретање прекршајног поступка за месец септембар 2020. године

Регулаторно тело за електронске медије је, на основу одлуке Савета дана 15. децембра 2020. године поднело Захтеве за покретање прекршајног поступка против Pink internacional company д.о.о., Београд - ТВ Пинк, Happy TV  д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV, , Б92 а.д. Београд - ТВ Б92, Прве телевизије д.о.о. Београд - ТВ Прва за месец септембар 2020. године

Повлачење кандидатуре за именовање у УО ЈМУ Радио-телевизија Србије

Дана 25. новембра 2020. године кандидат за именовање за члана УО ЈМУ Радио-телевизија Србије др Маја Радонић упутила је захтев у коме обавештава Регулаторно тело за електронске медије да повлачи кандидатру за члана УО РТС-а.

На лични захтев кандидата др Маје Радонић биографија јавно више није доступна.

Одржан тренинг за запослене у Регулаторном телу за електронске медије на тему „Доступности медијских садржаја за особе са инвалидитетом у светлу измењене Директиве Европске уније о аудиовизуелним медијским услугама (AVMSD)“ у оквиру пројекта JUFREX

У оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе"Horizontal facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022" и пројекта „Слобода изражавања и слобода медија у Србији (JUFREX)“ дана 18.11.2020. године путем видео конференције одржан је тренинг за запослене у Регулаторном телу за електронске медије на тему „Доступности медијских садржаја за особе са инвалидитетом у светлу измењене Директиве Европске уније о аудиовизуелним медијским услугама (AVMSD)“.

Поднети Захтеви за покретање прекршајног поступка за месец мај и август 2020. године

Регулаторно тело за електронске медије је, на основу одлуке Савета дана 19. новембра 2020. године поднело Захтеве за покретање прекршајног поступка против Happy TV  д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV, Pink internacional company д.о.о., Београд - ТВ Пинк, Б92 а.д. Београд - ТВ Б92, Прве телевизије д.о.о. Београд - ТВ Прва за месец мај и август 2020. године

Одлуке са 221. редовне седнице Савета Регулатора

Савет Регулаторног тела за електронске медије на својој 221. редовној седници одржаној дана 02. новембра 2020. године усвојио је Завршни извештај о надзору пружалаца медијских услуга током предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе 2020. године.

Поднети Захтеви за покретање прекршајног поступка за месец април и јул 2020. године

Регулаторно тело за електронске медије је, на основу одлуке Савета дана 06. октобра 2020. године поднело Захтеве за покретање прекршајног поступка против Happy TV  д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV, Pink internacional company д.о.о., Београд - ТВ Пинк, Б92 а.д. Београд - ТВ Б92, Прве телевизије д.о.о. Београд - ТВ Прва за месец април и јул 2020. године

Јавни конкурси за именовање чланова УО ЈМС РТС и РТВ

 Савет Регулаторног тела за електронске медије je на седници одржаној дана 15. септембра 2020. године, расписао Јaвни кoнкурс зa предлагање кaндидaтa зa именовање члaнова УO JMУ Рaдиo - тeлeвизиja Србиje и УO JMУ Рaдиo - тeлeвизиja Војводине.

Рок за подношење предлога је 12. октобар 2020. године

Одлуке са 220. редовне седнице Савета Регулатора

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници одржаној дана 21. септембра 2020. године, пружаоцу медијске услуге ТВ Пинк изрекао меру упозорења због емитовања програмског садржаја у емисији „Хит твит“. Мера је изречена због повреде одредби члана 50. став 1. Закона о електронским медијима и члана 27. Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга.

Одлуке са 219. редовне седнице Савета Регулатора

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној 15. септембра 2020. године, донео је одлуку о изрицању мере привремене забране објављивања програмског садржаја ПМУ ТВ Прва и Nacionalna Happy TV.

ПМУ ТВ Прва забрањено је емитовање емисије „Јутро“, у трајању од 24 часа, због кршења члана 27 став 1. и 3. Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга.

ПМУ Nacionalna Happy TV забрањено је емитовање емисије „Боља земља“, у трајању од 15 дана, због кршења члана 50. Закона о електронским медијима и члана 20. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга.

Одлуке са 384. ванредне седнице Савета РЕМ

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној 24. августа 2020. године, покренуо је поступак изрицања мера против пружаоца медијских услуга Happy TV због могућих повреда одредби Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга. На истој седници Савет Регулатора донео је одлуку да се надлежном прекршајном суду поднесу захтеви за покретање прекршајног поступка против пружалаца медијских услуга ТВ Пинк, ТВ Б92, Националне ТВ Хепи и ТВ Прва због повреда одредби Закона о оглашавању. Савет Регулатора је усвојио и План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у Регулаторном телу за електронске медије.

Поднет Захтев за покретање прекршајног поступка против ТВ Прва за месец март 2020. године

Регулаторно тело за електронске медије је, на основу одлуке Савета дана 07. августа 2020. године  поднело Захтев за покретање прекршајног поступка против Прве телевизије д.о.о. Београд.

Одлуке са 383. ванредне седнице Савета РЕМ

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној 24. јула 2020. године, разматрајући обавештење Савјета Агенције за електронске медије Црне Горе у којем се позива на наводно кршење члана 7. став 1. Конвенције о прекограничној телевизији и члана 6. Директиве о аудиовизуелним медијским услугама од стране пружаоца медијске услуге Хепи ТВ, закључио је да није у могућности да изведе закључак да су, приказивањем спорног програмског садржаја, дискриминисана права припадника црногорске нације. Савет је донео одлуку да се упути одговор Савјету Агенције за електронске медије Црне Горе који ће садржати такав закључак.

Усвојен годишњи извештај о испуњавању законских и програмских обавеза комерцијалних пружалаца медијских услуга за 2019. годину

Савет је на седници одржаној 14. јула 2020. године усвојио годишњи извештај о испуњавању законских и програмских обавеза комерцијалних пружалаца медијских услуга „Комерцијални пружаоци медијских услуга - начини испуњавања законских и програмских обавеза - извештај за 2019. годину“

Одлуке са 382. ванредне седнице Савета РЕМ

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници одржаној 14. јула 2020. године донео одлуку да се надлежном прекршајном суду поднесу захтеви за покретање прекршајног поступка против пружалаца медијских услуга ТВ Пинк, ТВ Б92, Националне ТВ Хепи и ТВ Прва због повреда одредби Закона о оглашавању.

Back to top