Навигација

Јавни конкурс за 2022. годину цела Република Србија РТВ

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса за подручје целе Републике Србије

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса за подручје целе Републике Србије (Службени гласник РС број 49/22 од 21. априла 2022. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Допуна Јавног конкурса за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса за подручје целе Републике Србије (Службени гласник РС број 67/22 од 17. јуна 2022. године)

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 20. јун 2022. године

Листа подносилаца пријаве на Јавни конкурс чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року (Службени гласник РС број 78/2022 од 08.07.2022. године)

Распоред јавних разговора са подносиоцима пријава на Јавни конкурс

Листа лица која су стекла право на пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса за подручје целе Републике Србије

Одлука о издавању дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса за подручје целе Републике Србије

Back to top