Навигација

Изречене мере

Регулатор може пружаоцу медијске услуге изрећи опомену, упозорење, привремену забрану објављивања програмског садржаја односно може му одузети дозволу, због повреде обавеза које се односе на програмски садржај, као и због повреде услова који су садржани у дозволи или одобрењу за пружање медијске услуге у складу са одредбама овог закона.

Опомена се изриче пружаоцу медијске услуге који изврши повреду обавезе из Закона о електронсик медијима. 

Упозорење се изриче пружаоцу медијске услуге који изврши тешку повреду обавезе из Закона о електронсик медијима. 

Привремена забрана објављивања програмског садржаја изриче се пружаоцу медијске услуге који изврши нарочито тешку повреду обавезе из Закона о електронсик медијима.

Изречене мере се уписују у Регистар медијских услуга.

Изречена мера опомене и упозорења брише се из Регистра медијских услуга у року од две године од дана њеног изрицања и након тога не може се узимати у обзир приликом сваког следећег изрицања мере у поступку који је покренут након брисања мере упозорења из Регистра медијских услуга.

Опомена

ТВ К23

ТЕЛЕВИЗИЈА К23 д.о.о. Суботица

07-2709/14/16-71 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Санџак ТВ

САНЏАК ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о. Нови Пазар

07-2629/14/15-167 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Радио Центар 987 98,7

Привредно друштво за консалтинг и послове менаџмента WIDЕ SOLUTIONS д.о.о. Крагујевац

05-541/15-6 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

ТВ Пинк

Предузеће за информисање и маркетинг PINK INTERNACIONAL COMPANY друштво са ограниченом одговорношћу, Београд

07-2500/15-2 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о. Београд

07-2503/15-1 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Радио Ваљево два 103,5

Удружење РОМСКИ ЦЕНТАР ЗА ДЕМОКРАТИЈУ, Ваљево

05-2654/14/15-5 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

ТВ K::CN 1

Друштво за радио и телевизијске активности KOPERNIKUS CABLE NETWORK друштво са ограниченом одговорношћу, Ниш

07-342/15-9 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Радио Озон ФМ 98,3

Приватно предузеће за маркетинг и друге услуге у области промета роба и услуга JUTRO PRODUCTION д.о.о. Чачак

07-2629/14/15-111 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Привремено забрана

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о. Београд

07-504/15-10 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о. Београд

07-504-15-6 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Радио Оп топ 106,4

Удружење грађана HELPH, Младеновац

03-1214/14/16-9 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Санџак ТВ

САНЏАК ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о. Нови Пазар

07-2373/14/16-6 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

ТВ Пинк

Предузеће за информисање и маркетинг PINK INTERNACIONAL COMPANY друштво са ограниченом одговорношћу, Београд

07-2623/14/16-3 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Прва

ПРВА ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о. Београд

07-2624/14/15-5 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Санџачка ТВ Мрежа

ИНФО ЦЕНТАР д.о.о. Тутин

07-2264/14/16-7 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Радио Соко 97,4

Предузеће за радио и телевизијске активности и услуге ЕМИНЕНТ д.о.о. Љубовија

07-1268/14/15-15 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Прва

ПРВА ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о. Београд

07-1875/14-8 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

ТВ Пинк

Предузеће за информисање и маркетинг PINK INTERNACIONAL COMPANY друштво са ограниченом одговорношћу, Београд

05-584/14-13 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о. Београд

07-1874/14-2 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о. Београд

05-2730/2014 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Back to top