Навигација

ЈМУ Радио-телевизија Србије и ЈМУ Радио-телевизија Војводине

Јaвна медијска установа Радио-телевизија Србије

Чланови управног одбора:

1.Владимир Вулетић

2.Драган Караџић

3.Зорица Шујица

4.Бранко Радун

5.Мирослав М. Николић

6.Симона Митровић Дуњић

7.Љиљана Ђурђевац

8. Зоран Пановић

 

2018. година

- Листа кандидата за једног члана Управног одбора јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије“

- Јавни конкурс за предлагање кандидата за једног члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Србије“ (РТС) и за предлагање кандидата за два члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине“ (РТВ)

 

Јaвна медијска установа Радио-телевизија Војводине

Чланови Управног одбора:

1. Јова Радић

2. Марко Ћалић

3. Борислав Пуповац

4. Иштван Терењи

5. Александар Комненовић

6. Ненад Ђуретић

7. Бранко Бјелић

 

2018. година

- Листа кандидата за два члана Управног одбора јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“.

- Јавни конкурс за предлагање кандидата за једног члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Србије“ (РТС) и за предлагање кандидата за два члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине“ (РТВ)