Навигација

Статут и Правилници

На основу члана 10. Правилника о критеријумима и начину повећања удела европских аудио-визуелних дела („Службени гласник РС“ бр. 72/15), Регулаторно тело за електронске медије објавило је Листу држава које задовољавају услове из члана 4. тачка 28)

Закона о електронским медијима  (аудио-визуелна дела настала у тим државама сматрају се европским аудио-визуелним делима).


 

У складу са Правилником о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга, пружаоци медијских услуга дужни су да за означавање програма који је неподесан за малолетнике користе симболе предвиђене Правилником.

Ознаке за обележавање садржаја можете преузети овде (у .zip формату).