Navigacija

Arena sport 5

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Arena sport 5
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za telekomunikacije HD-WIN doo, Beograd
Broj dozvole K182-1
Datum 8. avgust 2018.
Matični broj 20510293
PIB 106013385
Sedište i adresa pravnog lica Visokog Stevana 38, Beograd (adresa za dostavu pošte Milutina Milankovića 9, Beograd)
Telefon 011/353-5600
Faks 011/353-5655
Elektronska pošta office@tvarenasport.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Nebojša Žugić
Glavni i odgovorni urednik Siniša Božović
Vlasnička struktura PMU 1.Telekom Srbija ad, Beograd -60% 2.Goran Đaković-40%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. februar 2014. — 7. februar 2022.