Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Podneti Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za mesec april, jun i jul 2022. godine

Podneti Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za mesec april, jun i jul 2022. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 16. septembra 2022. godine podnelo Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU B92 a.d. Beograd - TV B92, Pink internacional company d.o.o., Beograd - TV Pink, Happy TV  d.o.o. Beograd - Nacionalna Happy TV, za mesec april, jun i jul 2022. godine, kao i dopune Zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za mesec mart 2022. godine.

Saopštenje Saveta REM povodom odluke Savjeta AEM

Saopštenje Saveta REM povodom odluke Savjeta AEM

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na današnjoj hitnoj sednici usvojio odluku da objavi Saopštenje povodom odluke Savjeta Agencije za elektronske medije Republike Crne Gore da ograniči reemitovanje jutarnjeg programa na TV PINK.

11. oktobar 2022. poslednji dan za podnošenje prijava na Javne konkurse

11. oktobar 2022. poslednji dan za podnošenje prijava na Javne konkurse

Dana 12. avgusta 2022. godine u Službenom glasniku RS broj 90/22 objavljeni su Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za područje cele Republike Srbije, Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa sa alotmenta Avala i Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa na području regiona Grada Beograda.

Poslednji dan za podnošenje prijava na Javne konkurse je 11. oktobar 2022. godine.

Raspisani Javni konkursi za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja na području cele Republike Srbije i alotmenta Avala, kao i medijske usluge radija za region Grada Beograda

Raspisani Javni konkursi za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja na području cele Republike Srbije i alotmenta Avala, kao i medijske usluge radija za region Grada Beograda

Savet REM-a, na sednici održanoj 29. jula 2022. godine, doneo je odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za područje cele Republike Srbije. Takođe, Savet REM-a je na istoj sednici doneo odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa sa alotmenta Avala i medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa na području regiona Grada Beograda.

Odluka o izdavanju dozvola, integralni tekst

Odluka o izdavanju dozvola, integralni tekst

Odluka o izdavanju dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog digitalnog odnosno analognog prenosa za područje cele Republike Srbije

REM – Odluka o izdavanju dozvola

REM – Odluka o izdavanju dozvola

Savet Regulatora je zaključio da su svih 14 podnosilaca prijava, i to: TV Pink, Nacionalna Happy TV, Vesti, BK TV, Una, Nova S, N1, Prva, TV B92, K::CN Nacionalna, TV2, Tanjug TV, K1 i Kurir televizija ispunili uslove iz konkursne dokumentacije.

Saopštenje Saveta REM

Saopštenje Saveta REM

Savet REM je na svojoj sednici održanoj 29. jula 2022. godine doneo odluke o izdavanju dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestičkog digitalnog prenosa za područje cele Republike Srbije. Potrebnom većinom glasova dozvole su dobili:

1. TV Prva;
2. TV Pink;
3. Nacionalna Happy TV;
4. TV B92.

Na istoj sednici Savet REM je doneo odluke o izdavanju dozvola za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa za područje cele Republike Srbije. Potrebnom većinom glasova dozvole su dobili:

1. Hit Music FM;
2. Radio S;
3. Radio S2;
4. Play radio.

Raspored javnih razgovora sa podnosiocima prijava na Javni konkurs
Usvojena lista potpunih i blagovremenih podnosilaca prijava
Javni konkurs za imenovanje članova Upravnih odbora Javnih medijskih servisa

Javni konkurs za imenovanje članova Upravnih odbora Javnih medijskih servisa

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj 27. juna 2022. godine doneo odluku o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove Srbije 1 (jedan) član i Javne medijske ustanove Vojvodine 2 (dva) člana.

Javni konkurs možete pogledati OVDE.

Rok za podnošenje predloga je 18. jul 2022. godine

 

Saopštenje

Saopštenje

Predstavnici reprezentativnih sindikata JMU Radio televizija Vojvodine, članovi Upravnog odbora JMU Radio televizija Vojvodine i predstavnici Regulatornog tela za elektronske medije doneli su zaključak i preporuku da UO JMS Radio televizija Vojvodine blagovremeno imenuje vršioca dužnosti generalnog direktora i na taj način omogući redovno funkcionisanje JMS Radio televizija Vojvodine. Ovakav dogovor postignut je na sastanku održanom u prostorijama REM-a nakon konstruktivnog i otvorenog razgovora svih aktera sastanka.

Takođe, na jučerašnjoj redovnoj sednici Saveta REM-a doneta je odluka o raspisivanju konkursa za izbor dva člana upravnog odbora JMU Radio televizija Vojvodine.

Doneta odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izdavanja dozvola za televizije i radija za područje cele Republike Srbije

Doneta odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izdavanja dozvola za televizije i radija za područje cele Republike Srbije

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj 15.04.2022. godine, doneo je odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog digitalnog odnosno analognog prenosa za područje cele Republike Srbije. Konkurs je raspisan za pružanje medijske usluge i to 4 dozvole za televizijsko emitovanje i 4 dozvole za radio.

TV B92 i Hepi TV prekršile izbornu tišinu

TV B92 i Hepi TV prekršile izbornu tišinu

TV B92 i Hepi TV su 1. aprila 2022. godine prikazivanjem izbornog programskog sadržaja u emisijama Presek, odnosno Dobro jutro, Srbijo, prekršile izbornu tišinu čime je učinjena povreda člana 6. stav 3. Zakona o izboru narodnih poslanika, što je Savet Regulatornog tela za elektronske medije utvrdio na današnjoj sednici.

NOVA S prekršila izbornu tišinu

NOVA S prekršila izbornu tišinu

Nova S je dana 01. aprila 2022. godine prekršila izbornu tišinu prikazivanjem izbornog programskog sadržaja u emisiji informativnog programa „Među nama“.

Obmana „misionara“ iz CRTE  Povodom Konferencije za novinare CRTA, Izbori 2022. godine – „Od raspisivanja izbora do izbornog dana“

Obmana „misionara“ iz CRTE Povodom Konferencije za novinare CRTA, Izbori 2022. godine – „Od raspisivanja izbora do izbornog dana“

Posmatračka misija CRTE, kako sami sebe nazivaju, koristi poslednje sate pred izbornu tišinu kako bi „prevela“ još koji izborni glas u korist svojih političkih mentora pozivajući se na nezavisnost, profesionalnost i visoke standarde, pokušali su danas da plasiraju već u naslovu netačne i tendenciozne podatke o izbornoj kampanji. Pozivajući se na neproverene podatke, oni sprovode svoju „misiju“, prikupljaju, u zadnji čas, glasove dela biračkog tela.

Osnovni izvodi iz V preseka praćenja toka izborne kampanje 2022.

Osnovni izvodi iz V preseka praćenja toka izborne kampanje 2022.

Peti presek praćenja toka izborne kamanje donosi podatke o zastupljenosti učesnika izbora za period od 15. februara do 20. marta 2022. godine.  

Peti presek donosi i podatke o zastupljenosti kandidata za predsedničke izbore za period od 2. marta, kada su raspisani predsednički izbori, zaključno sa 20. martom.

Posle punih mesec dana izborne kampanje na programima javnih medijskih servisa i komercijalnih PMU uočava se povećano učešće tema koje se neposrednije odnose na samu izbornu kampanju, pa je tema „kriza u Ukrajini“ u manjem padu po zastupljenosti, osim na programima nekoliko PMU. Tema „kritika vlasti“ dominira na većini kablovskih PMU.

Back to top