Навигација

Јавни конкурси за 2024. годину

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за зоне расподеле (алотменте)

Јавни конкурс за издавање дозволe за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за зоне расподеле (алотменте) (Службени гласник РС број 10/2024 од 09.02.2024. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Последњи дан за подношење пријава на Јавни конкурс је 09. април 2024. године

Back to top