Навигација

Јавни конкурси за 2022. годину

Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за подручје целе Републике Србије

Листa подносилаца пријаве на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за подручје целе Републике Србије, објављеног у „Сл. гласник РС“, број 90/2022, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року. (Службени гласник РС број 123/2022 od 04.11.2022. godine)

Јавни конкурс за издавање дозволe за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за подручје целе Републике Србије (Службени гласник РС број 90/22 од 12. августа 2022. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 11. октобар 2022. године

Back to top