Навигација

Архива Опште обавезујућа упутства Савета РРА

Опште обавезујућа упутства Агенција доноси ради ближег уређивања одређених питања која се односе на садржај програма, независно од постојеће праксе емитера.

Опште обавезујуће упутство може да се односи на поједино питање које се тиче садржаја програма, на већи број сродних питања, а може да се односи и на сва питања која се тичу садржаја програма (Kодекс понашања емитера).

До сада су донети следећа општа обавезујућа упутства:

Back to top