Навигација

Јавни конкурси за издавање дозволе пружање медијске услуге

Дозвола којом се стиче право пружања, путем терестричког аналогног, односно дигиталног преноса, услуге телевизијског емитовања, као и медијске услуге радија, издаје се на јавном конкурсу.

Пре расписивања јавног конкурса, Регулаторно тело за електронске медије прибавља податке о расположивости радио-фреквенција за потребе терестричког аналогног преноса од регулаторног тела надлежног за област електронских комуникација односно о расположивости места у мултиплексу за потребе терестричког дигиталног преноса од оператора мултиплекса.

Оглас којим се расписује јавни конкурс за издавање дозвола објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и веб-сајту Регулатора, и садржи назив акта којим су утврђени услови и критеријуми за добијање дозволе, зону покривања за коју се јавни конкурс расписује, односно зону расподеле (allotment), информацију о висини годишње накнаде за добијено право на пружање медијске услуге, информацију о висини годишње накнаде за приступ мултиплексу, односно информацију о висини годишње накнаде за коришћење радио-фреквенције ако се дозвола односи на пружање медијске услуге путем аналогног преноса, висина депозита и рок за подношење пријаве на јавни конкурс заједно са прописаном документацијом, који не може бити краћи од 60 дана од дана расписивања јавног конкурса.

Архива Јавних конкурса за пружање медисјке услуге

Back to top