Навигација

Јавни конкурси за 2023. годину

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса са алотмента Авала

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса са алотмента Авала, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року (Службени гласник РС број 34/2023 од 28.04.2023. године)

Јавни конкурс за издавање дозволe за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса са алотмента Авала (Службени гласник РС број 6/2023 од 27.01.2023. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 28. март 2023. године


Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на подручју региона - Град Београд

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија путем терестричког  аналогног преноса на подручју региона - Град Београд, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року (Службени гласник РС број 34/2023 од 28.04.2023. године)

Јавни конкурс за издавање дозволe за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на подручју региона – Град Београд (Службени гласник РС број 6/2023 од 27.01.2023. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 28. марта 2023. године


 

Back to top