Навигација

Јавни конкурси за 2023. годину

Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на локалном подручју-Шид

Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на локалном подручју-Шид (Службени гласник РС број 70/2023 пд 23.08.2023. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 23. октобар 2023. године


Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на подручју Аутономне покрајине Војводине

Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на подручју Аутономне покрајине Војводине (Службени гласник РС број 58/2023 пд 14.07.2023. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 12. септембар 2023. године


Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на подручју региона

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на подручју региона, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року (Службени гласник РС број 105/2023 од 29.11.2023. године)

Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на подручју региона (Службени гласник РС број 45/2023 од 02.06.2023. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 01. август 2023. године


Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за зоне расподеле (алотменте)

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преносаза зоне расподеле (алотменте), чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року (Службени гласник РС број 105/2023 од 29.11.2023. године)

Обавштење подносиоцима пријава на Јавни конкурс

Јавни конкурс за издавање дозволe за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за зоне расподеле (алотменте) (Службени гласник РС број 45/2023 од 02.06.2023. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 01. август 2023. године


Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса са алотмента Авала

Јавни конкурс за издавање дозволe за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса са алотмента Авала (Службени гласник РС број 6/2023 од 27.01.2023. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса са алотмента Авала, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року (Службени гласник РС број 34/2023 од 28.04.2023. године)

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 28. март 2023. године


Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на подручју региона - Град Београд

Јавни конкурс за издавање дозволe за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на подручју региона – Град Београд (Службени гласник РС број 6/2023 од 27.01.2023. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија путем терестричког  аналогног преноса на подручју региона - Град Београд, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року (Службени гласник РС број 34/2023 од 28.04.2023. године)

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 28. марта 2023. године


Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса на локалном подручју - Блаце и Кучево

Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса на локланом подручју - Блаце и Кучево (Службени гласник РС број 6/2023 од 27.01.2023. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса на локалном подручју - Блаце и Кучево, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року (Службени гласник РС број 34/2023 од 28.04.2023. године)

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 28. март 2023. године

Back to top