Navigacija

Javni konkursi za 2023. godinu

Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa sa alotmenta Avala

Lista podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa sa alotmenta Avala, čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku (Službeni glasnik RS broj 34/2023 od 28.04.2023. godine)

Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa sa alotmenta Avala (Službeni glasnik RS broj 6/2023 od 27.01.2023. godine)

Obrazac Prijave na javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje audio i audio-vizuelnih medijskih usluga PJK

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 28. mart 2023. godine


Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa na području regiona - Grad Beograd

Lista podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog  analognog prenosa na području regiona - Grad Beograd, čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku (Službeni glasnik RS broj 34/2023 od 28.04.2023. godine)

Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa na području regiona – Grad Beograd (Službeni glasnik RS broj 6/2023 od 27.01.2023. godine)

Obrazac Prijave na javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje audio i audio-vizuelnih medijskih usluga PJK

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 28. marta 2023. godine


 

Back to top