Navigacija

Sednice Saveta

Rad Saveta je javan.
Dnevni red sednice prelaže predsednik Saveta.
Predsednik Saveta određuje datum i čas održavanja sednice sa predlogom dnevnog reda.
Sednice mogu biti:
- redovne,
- vanredne,
- po hitnom postupku.
U skladu sa Poslovnikom o radu Saveta, nakon usvajanja Zapisnika na redovnoj sednici isti se objavljuje na internet sajtu Regulatora.
 
Poslednjih 10 sednica:
 

Dnevni red 2. hitne sednice u 2024. godini održane 03.06.2024. godine

Razmatranje i donošenje odluke o podnošenju inicijative Ustavnom sudu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 126. stav 1. Zakona o elektronskim medijima

Back to top