Navigacija

Sednice Saveta

Rad Saveta je javan.
Dnevni red sednice prelaže predsednik Saveta.
Predsednik Saveta određuje datum i čas održavanja sednice sa predlogom dnevnog reda.
Sednice mogu biti:
- redovne,
- vanredne,
- po hitnom postupku.
U skladu sa Poslovnikom o radu Saveta, nakon usvajanja Zapisnika na redovnoj sednici isti se objavljuje na internet sajtu Regulatora.
 
Poslednjih 10 sednica:
 
Back to top