Navigacija

Arhiva javnih konkursa za izdavanje dozvole pružanje medijske usluge

Zakon o elektronskim medijima predviđa mogućnost da se dozvole za emitovanje mogu izdavati pružaocima medijskih usluga:

1. na osnovu sprovedenog javnog konkursa i

2. na zahtev pružaoca medijskih usluga.

Završeni Javni konkursi:

 1. Javni konkurs u 2023. godini
 2. Javni konkurs u 2022. godini
 3. Javni konkurs u 2021. godini
 4. Javni konkurs u 2019. godini
 5. Javni konkurs u 2018. godini
 6. Javni konkurs u 2014. godini
 7. Javni konkurs u 2013. godini
 8. Javni konkurs u 2012. godini
 9. Javni konkurs u 2011. godini
 10. Javni konkurs u 2010. godini
 11. Javni konkurs u 2008. godini
 12. Javni konkurs u 2007. godini
 13. Javni konkurs u 2006. godini
Back to top