Navigacija

Odluke Prekršajnog suda po zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka

Regulatorno telo za elektronske medije na osnovu člana 179. Zakona o prekršajima i Izveštaja o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod pružalaca medijskih usluga sa dozvolom za područje cele Republike i JMU Radio-televizija Srbije koji sastavlja Služba na nadzor i analizu podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.

 1. 417/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU B92 d.o.o., Beograd - TV B92 za mesec septembar 2023. godine
 2. 418/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Televizija Prva d.o.o., Beograd - TV Prva za mesec septembar 2023. godine
 3. 419/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink za mesec septembar 2023. godine
 4. 420/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV za mesec septembar 2023. godine
 5. 421/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU B92 d.o.o., Beograd - TV B92 za mesec oktobar 2023. godine
 6. 422/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Televizija Prva d.o.o., Beograd - TV Prva za mesec oktobar 2023. godine
 7. 423/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink za mesec oktobar 2023. godine
 8. 424/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV za mesec oktobar 2023. godine
 9. 425/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU B92 d.o.o., Beograd - TV B92 za mesec novembar 2023. godine
 10. 426/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Televizija Prva d.o.o., Beograd - TV Prva za mesec novembar 2023. godine
 11. 427/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink za mesec novembar 2023. godine
 12. 428/2024 Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV za mesec novembar 2023. godine

 

Arhiva Odluka Prekršajnog suda po zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka

Back to top