Navigacija

Arhiva Izveštaja o radu

Savet podnosi Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o radu Regulatora koji naročito sadrži:

1)    podatke o izvršenim poslovima iz nadležnosti Regulatora u prethodnoj kalendarskoj godini;

2)    Finansijski plan, finansijske izveštaje i izveštaje ovlašćenog revizora;

3)    izveštaj o odlukama po prijavama fizičkih i pravnih lica;

4)    druge podatke u vezi sa sprovođenjem zakona.

Godišnji izveštaj o radu Regulatora za prethodnu kalendarsku godinu, podnosi se do kraja prvog tromesečja tekuće godine.

Back to top