Navigacija

Arhiva Izveštaja o radu

Savet podnosi Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o radu Regulatora koji naročito sadrži:

  1. podatke o izvršenim poslovima iz nadležnosti Regulatora u prethodnoj kalendarskoj godini;
  2. Finansijski plan, finansijske izveštaje i izveštaje ovlašćenog revizora;
  3. izveštaj o odlukama po prijavama fizičkih i pravnih lica;
  4. druge podatke u vezi sa sprovođenjem zakona.

Godišnji izveštaj o radu Regulatora za prethodnu kalendarsku godinu, podnosi se do kraja prvog tromesečja tekuće godine.

Back to top