Navigacija

Vesti

Pokrenut postupak protiv PMU TV Pink

Pokrenut postupak protiv PMU TV Pink

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na hitnoj sednici održanoj 01. decembra 2023. godine, pokrenuo je postupak protiv PMU TV Pink, zbog osnovane pretpostavke da je došlo do povrede člana 65. stav 1. i člana 70. stav 1. Zakona o elektronskim medijima, a u vezi sa prikazivanjem seksualno eksplicitnog snimka u emisiji ,,Novo jutro“ od 01. decembra 2023. godine u periodu od 5:30 do 11:00 časova.

Utvrđene Liste podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku
Utvrđena lista kandidata za članove Upravnih odbora JMU RTS i JMU RTV

Utvrđena lista kandidata za članove Upravnih odbora JMU RTS i JMU RTV

Savet Regulatora je na sednici održanoj 20. novembra 2023. godine godine utvrdio Listu kandidata za članove Upravnih odbora Javne medijske ustanove Radio-televizija Srbije Javne medijske ustanove Radio-televizija Vojvodine.

Lista kandidata je stavljena na uvid radi ponošenja prigovora. Prigovori na listu kandidata podnose se Regulatornom telu za elektronske medije lično ili poštom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste.

Raspisan Javni konkurs za imenovanje direktora Regulatornog tela za elektronske medije

Raspisan Javni konkurs za imenovanje direktora Regulatornog tela za elektronske medije

Savet Regulatornog tela za elektronake medije na sednici održanoj 15.11.2023. godine doneo je odluku o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje direktora Regulatornog tela za elektronske medije.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

Poslednji dan za podnošenje prijave je 18. decembar 2023. godine

Tekst konkursa i prijavu možete naći na OVOM LINKU

 

Sednice

 • Izbori 2023
 • STUDIJA PRAVNOG OKVIRA REGULATORNOG TELA SRBIJE I USAGLAŠAVANJE SA EVROPSKIM STANDARDIMA
 • MEDIJSKA REGULATORNA TELA I MEDIJSKI PLURALIZAM
 • Regulisanje političkog oglašavanja
 • MEDIJSKA PISMENOST
 • MEDIJSKA REGULATORNA TELA I ZAŠTITA MALOLETNIKA
 • REGULATORNA TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE I MEDIJSKA PISMENOST
 • MEDIJSKA REGULATORNA TELA I GOVOR MRŽNJE
 • RIRM
 • RATEL
 • EPRA
 • BRAF
 • CERF
 • European Audiovisual Observatory
Back to top