Navigacija

Vesti

Obaveštenje o raspisanom Javnom konkursu za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge radija na lokalnom području i području regiona

Obaveštenje o raspisanom Javnom konkursu za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge radija na lokalnom području i području regiona

U skladu sa odredbom člana 103. stav 3. tačka 1) Regulatorno telo za elektronske medije (REM) je pribavilo podatke o raspoloživosti radio-frekvencija za potrebe analognog prenosa od Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) i na osnovu dostavljenih podataka Savet REM-a raspisao je Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge radija u slobodnom pristupu putem terestričkog analognog prenosa na lokalnom području i području regiona.

Poslednji dan za podnošenje prijave na Javni konkurs je 16. septembar 2024. godine

Tekst Javnog konkursa i uslovi objavljeni su na ovom LINKU.

Istim dopisom RATEL je obavestio REM da je manje od dvadeset radio-stanica izostavljeno, zbog potrebe izrade dodatnih analiza o čemu će REM biti naknadno obavešten.

Nakon dostavljanja podataka o raspoloživim radio-frekvencijama od strane RATEL-a, Savet REM-a će raspisati novi Javni konkurs.

Važno obaveštenje svim pružaocima medijskih usluga

Važno obaveštenje svim pružaocima medijskih usluga

Obaveštavamo vas da je Regulatorno telo za elektronske medije (Regulator) započelo sa primenom odredbe člana 48. stav 6. Zakona o elektronskim medijima (,,Sl. glasnik RS“, br. 92/2023), kojom je propisano da Regulator ima pravo da na iznos neplaćene dospele naknade za pružanje medijske usluge obračuna kamatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zatezna kamata.

Savet REM imenovao po jednog člana Upravnog odbora JMU RTS i JMU RTV

Savet REM imenovao po jednog člana Upravnog odbora JMU RTS i JMU RTV

Savet REM, na sednici održanoj 07. juna 2024. godine, imenovao je Filipa Rodića, novinara, za člana UO Javnog medijskog servisa Srbije.

Na istoj sednici, Savet je imenovao dr Miroslava Kopanju, industrijskog inženjera, na mesto člana UO Javnog medijskog servisa Vojvodine.

Regulator usvojio 15 podzakonskih akata

Regulator usvojio 15 podzakonskih akata

Savet Regulatornog tela za elektronske medije usvojio je na sednici održanoj 07. maja 2024. godine 15 podzakonskih akata, u skladu sa članom 128. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS”, broj 92/2023), odnosno u roku od šest meseci od stupanja na snagu Zakona.

Sednice

 • Izbori 2024
 • Izbori 2023
 • JAVNI POZIVI
 • STUDIJA PRAVNOG OKVIRA REGULATORNOG TELA SRBIJE I USAGLAŠAVANJE SA EVROPSKIM STANDARDIMA
 • MEDIJSKA REGULATORNA TELA I MEDIJSKI PLURALIZAM
 • MEDIJSKA PISMENOST
 • MEDIJSKA REGULATORNA TELA I ZAŠTITA MALOLETNIKA
 • RIRM
 • RATEL
 • EPRA
 • BRAF
 • CERF
 • European Audiovisual Observatory
Back to top