Навигација

Јавни позив за издавање одобрења за пружање медијске услуге на захтев

Регулаторно тело за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор) позива сва физичка и правна лица која имају намеру да пружају медијске услуге на захтев (нелинеарне медијске услуге), да поднесу захтев и прописану документацију за издавање одобрења за пружање медијске услуге, у складу са чланом 87. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, 92/2023). 

Одобрење за пружање медијске услуге на захтев, Регулатор издаје на захтев пружаоца медијске услуге који се подноси на Обрасцу ЗО. 

Образац ЗО- Захтев за издавање одобрења за пружање медијске услуге на захтев.

Mедијске услуге на захтев у Републици Србији, може да пружа свако физичко и правно лице у складу са одредбама Закона о електронским медијима и коме је Регулатор издао одобрење за пружање медијских услуга. Пружаоци медијских услуга на захтев не могу да буду лица која не могу да буду носиоци дозвола у складу са чланом 91. истог закона. 

Лице које се поред дистрибуције медијских садржаја (оператор електронских комуникационих мрежа) бави и пружањем медијских услуга, дужно је да делатност пружања медијске услуге обавља преко повезаног правног лица, сходно члану 54. став 3. Закона о информисању и медијима („Службени гласник РС“, 92/2023). 

Уколико правно лице пружа медијску услугу на захтев без одобрења, казниће се за привредни преступ као и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном прописаном чланом 123. Закона о електронским медијима. За наведени привредни преступ, правном лицу може се изрећи заштитна мера забране вршења одређене привредне делатности у трајању од једне до три године, а одговорном лицу у правном лицу заштитна мера забране вршења одређених дужности у трајању до једне године.

Помоћ при идентификацији медијске услуге на захтев

1.    Да ли је аудио-визуелни садржај доступан преко електронске комуникационе мреже (земаљске, кабловске, IPTV, сателитске), намењен јавној дистрибуцији и неодређеном броју корисника? 
(Чињеница да се услуга пружа под условним приступом одн. да је заштићена лозинком или на др.начин, није у супротности са тим да је намењена јавној дистрибуцији и неодређеном броју корисника) 

2.    Да ли корисник може самостално да одабере програмски садржај из електронског каталога као и период када ће тај садржај гледати/слушати?

3.    Да ли је аудио-визуелни садржај упоредив са врстама програма који се појављују на телевизији односно да ли има функцију да информише, забави, образује?

4.    Да ли постоји особа или тело са уредничком одговорношћу над програмским  садржајима тј. неко ко врши контролу над селекцијом и организовањем садржаја у каталогу?

Уколико сте одговорили са ДА на сва питања, онда се ради о пружању медијске услуге на захтев. 

Преузмите Образац захтева за издавање одобрења за пружање медијске услуге на захтев: Образац ЗО- Захтев за издавање одобрења за пружање медијске услуге на захтев.

Ближе информације о идентификацији медијских услуга на захтев можете наћи у Правилнику о поступку издавања одобрења за пружање медијске услуге на захтев и Смерницама за идентификацију медијске услуге на захтев.

Back to top