Навигација

Извештаји и анализе о надзору пружалаца медијских услуга

Регулатор контролише рад пружалаца медијских услуга у погледу доследне примене и унапређивања начела на којима се заснива регулисање односа у области електронских медија, у погледу испуњавања услова за пружање медијских услуга, као и у извршавању других обавеза које по одредбама закона и подзаконских аката имају пружаоци услуга.

На основу методолошког приступа усвојеног од стране Савета Регулаторног тела за електронске медије, Служба за надзор и анализу програма сачињава годишње извештаје о испуњавању програмских и законских обавеза за јавне сервисе и комерцијалне пружаоце медијских услуга са покривањем целе Републике и врши анализу програмских садржаја.

Back to top