Навигација

Одлуке о издавању дозвола

Регулаторно тело за електронске медије у складу са чланом 103. Закона о електронским медијим издаје дозволу којом се стиче право пружања медијске услуге телевизије у слободном приступу, као и медијске услуге радија у слободном приступу, путем терестричког аналогног, односно дигиталног преноса

Регулатор доноси ближа правила којима се утврђују минимални услови које морају испунити подносиоци пријава на јавни конкурс, односно имаоци дозволе за пружање медијске услуге: технички, организациони и програмски.

Оглас којим се расписује јавни конкурс за издавање дозвола објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и интернет презентацији Регулатора.

Регулатор објављује листу лица која су стекла право на пружање медијске услуге, на начин на који је објављен оглас за јавни конкурс.

Када регулаторно тело за електронске комуникације достави Регулатору дозволу за коришћење радио-фреквенције из става 7. овог члана, односно после достављања Регулатору уговора о приступу мултиплексу, Регулатор издаје дозволу за пружање медијске услуге која се уписује се у Регистар медијских услуга који Регулатор води и редовно ажурира.

Back to top