Навигација

Финансијски план и извештаји

Финансирање Регулатора врши се у складу са финансијским планом који за сваку годину доноси Савет.

Финансијским планом утврђују се укупни приходи и расходи Регулатора, резерве за непредвиђене издатке, као и елементи за целовито сагледавање политике зарада и запослености код Регулатора.

Регулатор је дужан да предлог финансијског плана достави одбору Народне скупштине надлежном за област финансија и јавног информисања најкасније до 1. новембра текуће године за наредну годину.

Сагласност на финансијски план даје Народна скупштина.

Ако се финансијски план не донесе, односно ако се не да сагласност, примењује се финансијски план из претходне године.

Финансијски план се објављује на веб-сајту Регулатора.

Архива Финансијски план и извештаји

Back to top