Навигација

Извештаји о раду

Савет подноси Народној скупштини годишњи извештај о раду Регулатора који нарочито садржи:

1)    податке о извршеним пословима из надлежности Регулатора у претходној календарској години;

2)    Финансијски план, финансијске извештаје и извештаје овлашћеног ревизора;

3)    извештај о одлукама по пријавама физичких и правних лица;

4)    друге податке у вези са спровођењем закона.

Годишњи извештај о раду Регулатора за претходну календарску годину, подноси се до краја првог тромесечја текуће године.

Архива Извештаја о раду

Back to top