Navigacija

Javni konkursi za 2024. godinu

Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za zone raspodele (alotmente)

Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za zone raspodele (alotmente) (Službeni glasnik RS broj 10/2024 od 09.02.2024. godine)

Obrazac Prijave na javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje audio i audio-vizuelnih medijskih usluga PJK

Poslednji dan za podnošenje prijava na Javni konkurs je 09. april 2024. godine

Back to top